Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. De inspectie van SZW zie erop toe dat werk veilig en eerlijk uitgevoerd kan worden en dat fraude aangepakt wordt. Als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

We zijn verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandigheden en de inspectie daarop. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

Krijg een indruk van de beleidsterreinen van het ministerie dat het unieke Nederlandse socialezekerheidsstelsel beheert en op dit moment via steunmaatregelen de Nederlandse arbeidsmarkt ondersteunt. Als beleidsmedewerker adviseer je bij complexe beleidsvraagstukken waarbij je blijvend oog hebt voor de economische, politieke, budgettaire, uitvoeringstechnische haalbaarheid én de effecten voor burgers. Lysanne (voormalig rijkstrainee) en Sidney vertellen graag wat het werken bij SZW inhoudt.

Deelnemende organisaties