Centraal Bureau voor de Statistiek

Ken jij de feiten?

Ons werk heeft een enorme maatschappelijke en economische impact.
Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in Den Haag en in Brussel.
Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang bij de uitkomsten van onze onderzoeken.  Elke dag halen de resultaten van onze onderzoeken de headlines van het nieuws.

Welk deel van hun inkomen geven Nederlanders gemiddeld uit aan wonen?
Hoeveel procent van de bevolking heeft betaald werk?
En hoeveel werklozen telt Nederland?
Hoeveel vertrouwen hebben mensen in de overheid? En in de politiek?
Wat is het percentage werknemers dat tevreden is met zijn of haar werk?
Hoeveel vakbondsleden telt Nederland?

Bij het CBS werken mensen met diverse achtergronden nauw samen.
Wat iedereen gemeen heeft is de focus op onderzoeksresultaten van de
allerbeste kwaliteit.

Kom kennismaken en ontdek welke carrièremogelijkheden het CBS te bieden heeft. Je bent van harte welkom!

Het CBS, voor wat er feitelijk gebeurt

Deelnemende organisaties